Одобрение на УД „КД Инвестмънтс” ЕАД, гр. София, за промяна в Правилата на ДФ „КД Облигации България”

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, управляващ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде решение № 944-ДФ/23.11.2009 г., с което  одобри  на УД „КД Инвестмънтс” ЕАД, гр. София, промяна в Правилата на ДФ „КД Облигации България”.

Решение 944 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".