Одобрени са увеличения на акционерно участие в ПОК „Доверие” АД

Зам.-председателят на КФН, Бисер Петков  даде разрешение на ВИНЕР ЩЕДТИШЕ ФЕРЗИХЕРУНГ АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, АВСТРИЯ да увеличи акционерното си участие чрез свързани лица в ПОК „Доверие” АД, в резултат на което да притежава косвено 54,98 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.
Издадено е също и разрешение на  КАРДАН ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ Б.В., ХОЛАНДИЯ да увеличи акционерното си участие чрез свързани лица в ПОК „Доверие” АД, в резултат на което да притежава косвено 92,03 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество. На ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП Н.В., ХОЛАНДИЯ е разрешено да увеличи акционерното си участие чрез свързани лица в ПОК „Доверие” АД, в резултат на което да притежава косвено 92,03 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Решенията са публикувани на нашата интернет страница в раздел „Документи”, „Решения”.