Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Реал финанс” АД,Варна

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Реал финанс” АД,Варна, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.

 

Пълния текст на решение 573 може да намерите в раздел "Документи".