Одобрени са нови членове на Съвета на директорите на ЗД „БУЛ ИНС” АД

Емил Атанасов, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде две решения, с които одобри  Евгения Тасова и Петър Иванов за членове на Съвета на директорите на ЗД „БУЛ ИНС” АД.

Решенията 411 и 412 са публикувани в раздел „Административни документи”.