Одобрени са лицата, допуснати до изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери, насрочен на 17 декември 2011г.

Лицата, допуснати до изпит за професионална квалификация за застрахователен брокер, насрочен на 17 декември 2011 г. са:

Илиян Насков

Красимира Коцева

Димитър Чифчиев

Ценка Маркова-Наскова

Валя Кирилова

Велислава Дойнова

Елена Рачева

Ели Николова

Янка Маркова

Марияна Кънева-Стоянова

Емил Минчев

Райна Стоянова

Ралица Везенкова

Албена Харалампиева