Одобрени са изменения в правилниците на фондовете, управлявани от ПОАД “ЦКБ -СИЛА”

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците  за организацията и дейността на фондовете, управлявани от Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ -СИЛА”

Пълният текст на решенията е публикуван на интернет страницата ни, раздел “Документи”.