Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на «ЗУПФ Алианц България”, „ЗППФ Алианц България” и „ДПФПС Алианц България”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на «ЗУПФ Алианц България”,  „ЗППФ Алианц България” и „ДПФПС Алианц България”. Пълния текст на решения № 557 – УПФ/ 15.07.2013 г., № 558 – ППФ/ 15.07.2013 г. и № 559 – ДПФПС/15.07.2013 г. може да намерите в раздeл Административни документи / Решения.