Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД пенсионни фондове

  Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД  пенсионни фондове – „Ай Ен Джи УПФ”, „Ай Ен Джи ППФ” и „Ай Ен Джи ДПФ”
Пълния текст на Решения № 278, 279 и 280 може да намерите в раздел "Документи".