Одобрена е промяна в общите условия на “Ситибанк Н.А. – клон София”

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Ситибанк Н.А. – клон София” за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.