Одобрена е минималната доходност от управлението на активите на професионалните и универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.04.2003г. до 31.03.2005г. в размер на 6.69 % на годишна база.

Минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за същия период е  в размер на 6.64 % на годишна база.

Пълния текст на решение 226 и 227 може да намерите в раздел "Документи".