Одобрен е нов член на СД на ИП „Финансова къща Евър” АД

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Юлиан Кьосев за член на Съвета на директорите на ИП „Финансова къща Евър” АД

Решение 1618 може да намерите в раздел "Документи"