Образци на справки на здравноосигурителните дружества

Изготвени са образци на справки за финансовото състояние и данни за здравноосигурителния портфейл на здравноосигурителните дружества, които трябва да се попълват ежемесечно от дружествата и да се представят в КФН до края на следващия месец.

Образците може да намерите на интернет страницата на комисията в раздел “Статистика”- “Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване” за 2005 г.