Нова пенсионна лицензия


    Днес, 27.05.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор, с Решение № 338-ПОД/27.05.2021 г. издаде пенсионна лицензия, на основание чл. 122 от Кодекса за социално осигуряване, на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД (в процес на учредяване).
    Пенсионната лицензия дава право на дружеството да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.

Нова пенсионна лицензия


    Днес, 27.05.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор, с Решение № 338-ПОД/27.05.2021 г. издаде пенсионна лицензия, на основание чл. 122 от Кодекса за социално осигуряване, на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД (в процес на учредяване).
    Пенсионната лицензия дава право на дружеството да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.