Нов член на надзорния съвет на “Хановер КООП България” ЗАД

Зам.-председателят, ръководещ управление “Застрахователен надзор” одобри  Петър Стефанов за нов член на надзорния съвет на “Хановер КООП България” ЗАД.