„Не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите“, посочват ESMA, EBA и EIOPA в своето предупреждение към потребителите за рисковете, които носят виртуалните валути

Трите европейски надзорни органа – Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (EBA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), публикуваха на своите интернет страници актуално предупреждение към потребителите относно рисковете, които носят виртуалните валути. Основна цел на документа е да информира, че виртуалните валути са високорискови, не са регулирани от законодателството на ЕС и следователно не се предлага правна защита за потребителите.

 

ESMA, EBA и EIOPA обръщат внимание, че потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че съществува висок риск да загубят голяма част от инвестираните средства или дори цялата сума. Европейските надзорни органи подчертават изключителната нестабилност на цените на виртуалните валути и посочват, че се наблюдават ясни признаци за ценови балон.

 

В предупреждението са отбелязани и препоръки как потребителите могат да се предпазят и какви мерки биха могли да вземат при закупуване и/или притежаване на виртуални валути.

 
Превод на предупреждението на български език е публикуван в прикачения файл.
 
 

„Не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите“, посочват ESMA, EBA и EIOPA в своето предупреждение към потребителите за рисковете, които носят виртуалните валути

Трите европейски надзорни органа – Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (EBA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), публикуваха на своите интернет страници актуално предупреждение към потребителите относно рисковете, които носят виртуалните валути. Основна цел на документа е да информира, че виртуалните валути са високорискови, не са регулирани от законодателството на ЕС и следователно не се предлага правна защита за потребителите.
 
ESMA, EBA и EIOPA обръщат внимание, че потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че съществува висок риск да загубят голяма част от инвестираните средства или дори цялата сума. Европейските надзорни органи подчертават изключителната нестабилност на цените на виртуалните валути и посочват, че се наблюдават ясни признаци за ценови балон.
 
В предупреждението са отбелязани и препоръки как потребителите могат да се предпазят и какви мерки биха могли да вземат при закупуване и/или притежаване на виртуални валути.
 
Превод на предупреждението на български език е публикуван в прикачения файл.