Народното събрание избра нови членове на Комисията за финансов надзор

Днес, 15 юли 2010 г., Народното събрание гласува като извънредна първа точка от дневния ред новите членове на Комисията за финансов надзор:
Димана Ранкова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" с мандат от 5 години,
Ангел Джалъзов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор” с мандат от 4 години,
Борислав Богоев – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор” с мандат от 3 години
и Антония Гинева, член на КФН, подпомагащ политиката на комисията по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

С това гласуване съставът на комисията се попълни след избора на Стоян Мавродиев, който встъпи официално в длъжност като председател на Комисията за финансов надзор на 18 юни 2010 г. след полагането на клетва пред депутатите.
Димана Ранкова и Борислав Богоев са работили в Комисия за финансов надзор, г-жа Ранкова като ръководител управление "Надзор на инвестиционната дейност" от 12 март 2003 г.  до  21 май 2009 г., а г-н Богоев като директор на дирекция "Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа" в същото управление.
Ангел Джалъзов е бивш изпълнителен директор на КД „Инвестмънтс”, а Антония Гинева е юрист с богат опит в сферата на правото и финансите.