На 6 и 7 март 2012 г. се проведе обучение за финансова и икономическа грамотност на ученици от 11 клас от икономическите и търговски училища в София

Комисия за финансов надзор, съвместно с Висшето училище за застраховане и финанси и Министерство на образованието, младежта и науката на 6 и 7 март 2012 г.  проведе двудневно обучение на тема «Финансова и икономическа грамотност» на ученици от 11 клас от Национална финансово-стопанска гимназия и Националната търговско-банкова гимназия в София. Това е нов образователен модул, разработен от трите институции, с цел повишаване финансовата грамотност на младите хора.

Изпълнявайки един от приоритетите си – провеждане на активна образователна политика с цел повишаване на финансовата култура на широката публика – КФН е разработила редица образователни модули за различни обществени групи. Една от традиционните програми е едноседмичното обучение за ученици от цяла България, което се провежда веднъж годишно и което се радва на силна обществена подкрепа, поради което КФН разработи и по-кратки образователни модули в рамките на един-два дни. Тази двудневна програма, изпълнена съвместно с Центъра за продължаващо и професионално обучение към ВУЗФ и МОНТ, е пилотен проект за софийските ученици с намерение да се разшири и за провинцията.

Програмата бе разделена на две части – теоретическа и с практическа насоченост, като в първата част лектори от ВУЗФ и КФН представиха пред учениците функционирането на пазарите, специфика на капиталовия, застрахователния и пенсионно осигурителния пазар, както и същността и функциите на КФН.

През втория ден учениците посетиха Българската фондова борса, където специалисти от борсата им обясниха функционирането на капиталовия пазар в България и самите ученици имаха възможност да се включат в реално време в борсовата търговия. След това посетиха застрахователното дружество „Интерамерикан” и се запознаха със спецификата на застрахователната дейност. В обучението участваха  20 ученика и 4 учители, които останаха изключително доволни от проведеното обучение и изявиха желание да присъстват и на други образователни модули. Участниците получиха и удостоверения за участие в обучението «Финансова и икономическа грамотност»

Програмата, както и снимки от обучението са публикувани на интернет страницата на КФН www. fsc.bg –  в раздел «Събития».