На 27 юни 2005 г. ще се връчват сертификати на брокери на ценни книжа и консултанти

Сертификати за  придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се връчват в сградата на КФН на 27 юни 2005 г. от 14.00 часа. Издържалите изпитите трябва да носят личната си карта и документ за платена такса за издаване на сертификат.