„Медлинк брокер” АД и „Деливъри брокер” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:
 „Медлинк брокер” АД, София,
„Деливъри брокер” ООД, София,
 (предишно наименование „Инс Деливъри” ООД),

Пълния текст на решенията 1043 и 1045 може да намерите в раздел „Документи”.