Заместник – председателят на КФН бе специален гост на XXI-та церемония по награждаването на инвестиционните посредници и банки, постигнали най-високи резултати през 2021 година

Maria Filipova
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Мария Филипова, бе специален гост на XXI-та церемония по награждаването на инвестиционните посредници и банки, постигнали най-високи резултати през 2021 година.
Церемонията по награждаване беше официално открита от Мария Филипова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Васил Големански – заместник-председател на СД на БФБ и доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ.
В своето приветствие към гостите на събитието г-жа Филипова отбеляза: „Изминалата 2021 г. беше пълна с предизвикателства, но тъй като всяко предизвикателство е възможност за развитие, всички ние бяхме свидетели на засилващия се интерес от страна на инвеститорите към продуктите и новите възможности, които се предлагат на българския капиталов пазар. И КФН, и БФБ, и инвестиционните посредници сме ангажирани в този процес и сме водени от една цел – да създадем устойчив, стабилен и достъпен пазар за инвеститорите.“ В заключение тя подчерта, че в „основата на балансираното и ползотворно взаимодействие между регулатора и участниците на пазара е зачитането на правата и задълженията на всички ангажирани в процеса“ и призова за „установяване на прозрачни и честни взаимоотношения между всички участници на капиталовия пазар.“
Г-жа Мария Филипова връчи наградата за инвестиционен посредник с най-значим принос през 2021 г. на „Карол“ АД. Отличен като инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2021 г., и инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2021 г., отново беше „Карол“ АД.
За първи път БФБ връчи награда за най-активна банка-инвестиционен посредник и отличена с нея за 2021 г. беше „Централна кооперативна банка“ АД. За емитент с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година беше отличено публичното дружество „Алтерко“ АД, чиито акции се търгуват на регулиран пазар. Юлиян Софрониев, основател и главен изпълнителен директор на „Биодит“ АД, първото дружество, допуснато до търговия на пазара за растеж на малки и средни предприятия, беше отличен за личност с най-голям принос за популяризирането на капиталовия пазар през 2021 г.
Церемонията се проведе под мотото „Модна (р)еволюция“ и неин специален гост беше Сибина Григорова – управляващ редактор на медията „Булевард България“ и ко-водещ на подкаста „Животът и други неща“, която очерта тенденциите за 2022 г.