„ЛИЗИНГОВО – БРОКЕРСКА КЪЩА – ИЗИРА” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписва „ЛИЗИНГОВО – БРОКЕРСКА КЪЩА – ИЗИРА” ЕООД,  Пазарджик,
в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 636 може да намерите в раздел „Документи”.