„КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа  „КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 668 може да намерите в раздел „ Административни документи”.