Комисията за финансов надзор връчи сертификатите за брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти

На 10 юни, на специално организирано събитие в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), бяха връчени сертификатите на успешно издържалите изпитите за брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти.

petar-dzhelepov
Г-н Петър Джелепов

Г-н Петър Джелепов, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, откри церемонията и поздрави сертифицираните с думите: „Когато избирате кариерно развитие в сферата на финансовите пазари, Вие избирате кариера в средата, която е жизнената сила на световната икономика. С Вашия избор идва и голямата отговорност. Затова всички ние, с действията и решенията си, трябва да поддържаме изграденото доверие с инвеститорите, чрез спазването на етичните стандарти и да прилагаме стабилни механизми за защита на инвеститорите. Пожелавам Ви да използвате наученото, да се развивате и усъвършенствате непрекъснато, и да постигате успехи! Бъдете проактивни в изучаването на най-новите технологични тенденции и обмисляйте как те могат да бъдат приложени за подобряване на процесите и стимулиране на иновациите във Вашата избрана професионална роля. Вярвам, че всички ние, заедно, имаме значим принос за запазването на здрав, жизнен и надежден капиталов пазар, като освен с регулаторните изисквания, така и със спазването на основните принципи за неговото функциониране, се ангажираме да има благоприятен инвестиционен климат в страната“.

Официалните гости на церемонията  – доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на Българската фондова борса (БФБ), г-жа Радослава Масларска – председател на УС на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници  и г-жа Наталия Петрова – председател на УС на Българската асоциация на управляващите дружества отправиха приветствие към присъстващите, като г-н Моравенов връчи грамота на БФБ и сертификата на постигналия най-висок резултат от изпита за инвестиционен консултант – Ивайло Емилов Иванов.

На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер се явиха 15 лица при допуснати 17 кандидати, като 11 от тях издържаха изпита, а на изпита за придобиване на право да извършват дейност като инвестиционен консултант се явиха 56 лица при допуснати 61 кандидати, като 20 от тях успяха да вземат сертификат.

Комисията за финансов надзор остава силно ангажирана с формирането и развитието на кадри, чиято добра подготовка и експертиза, в синхрон с иновативните тенденции, регулаторни промени и най-добри практики във финансовия свят, гарантира растеж и стабилност на капиталовите пазари.

obstha-snimka
Закриване на официалната церемония