Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg
 
В областта на пазарите на финансови инструменти от 3 януари 2018 г. предстои прилагането на нова нормативна уредба на европейско ниво, която включва Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MiFID2), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и над 20 делегирани регламента по прилагането им, както и пакет от Насоки на ESMA. По време на проведени от Комисията за финансов надзор (КФН) специализирани семинари (http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8546.html) и при контактите с поднадзорни лица беше установено, че съществуват много неясноти и неизяснени въпроси. За целта беше създаден специален имейл mifid2@fsc.bg, на който заинтересованите лица могат да поставят въпроси относно новата правна рамка. За допълнителни подробности може да се обръщате на телефон 02 9404789.

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg
 
В областта на пазарите на финансови инструменти от 3 януари 2018 г. предстои прилагането на нова нормативна уредба на европейско ниво, която включва Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MiFID2), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и над 20 делегирани регламента по прилагането им, както и пакет от Насоки на ESMA. По време на проведени от Комисията за финансов надзор (КФН) специализирани семинари (http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8546.html) и при контактите с поднадзорни лица беше установено, че съществуват много неясноти и неизяснени въпроси. За целта беше създаден специален имейл mifid2@fsc.bg, на който заинтересованите лица могат да поставят въпроси относно новата правна рамка. За допълнителни подробности може да се обръщате на телефон 02 9404789.