Комисията за финансов надзор ще изпълнява проект по ОПАК

На 31 май 2014 г. се проведе събитие за официалното представяне на проект „Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване на компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор № А13-22-62/08.05.2014 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаването на ключови и професионални умения на служителите в КФН, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на задълженията им, ще повиши личната им мотивация и удовлетвореност, заяви на събитието ръководителят му Рая Цветкова. Очаква се служителите на комисията да преминат обучения по английски език и над 200 специализирани курса в Института по публична администрация (ИПА).

На официалното представяне на проекта бяха поканени служители и партньори на КФН.