Комисията за финансов надзор ще бъде домакин на заседание на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари


За първи път Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари /ESMA/ ще заседава в България. Домакин на събитието е Комисията за финансов надзор /КФН/. Заседанието, което ще се състои в два дни – на 22-и и 23-и март 2018 г., е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Председателят на европейския регулатор на капиталовите пазари Стивън Майор пристига още днес в София. Той ще има редица срещи в Комисията за финансов надзор, а също така и в БНБ.

„По време на заседанието на Съвета на надзорниците в София ще бъдат обсъдени изключително важни въпроси и ще бъдат взети изключително важни решения за европейските капиталови пазари“, каза  председателят на КФН Карина Караиванова. „За нас е привилегия да бъдем домакини на подобно събитие“, посочи Караиванова.

Комисията за финансов надзор ще бъде домакин на заседание на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари


За първи път Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари /ESMA/ ще заседава в България. Домакин на събитието е Комисията за финансов надзор /КФН/. Заседанието, което ще се състои в два дни – на 22-и и 23-и март 2018 г., е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Председателят на европейския регулатор на капиталовите пазари Стивън Майор пристига още днес в София. Той ще има редица срещи в Комисията за финансов надзор, а също така и в БНБ.

„По време на заседанието на Съвета на надзорниците в София ще бъдат обсъдени изключително важни въпроси и ще бъдат взети изключително важни решения за европейските капиталови пазари“, каза  председателят на КФН Карина Караиванова. „За нас е привилегия да бъдем домакини на подобно събитие“, посочи Караиванова.