Комисията за финансов надзор създаде технологичен иновативен център, който ще осигури платформата за сътрудничество между регулатора и компаниите, предлагащи нови финансови технологии


Технологичен иновативен център (Innovation hub) е първият реален резултат от одобрената от Комисията за финансов надзор (КФН) Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018-2020 г.) и Плана за действие, който я привежда в действие. Вече са определени експертите от КФН, които ще осигуряват работата на центъра.

Първата задача на Технологичния иновативен център е да започне консултации с всички заинтересовани лица и компании, които предлагат иновативни технологични решения в областта на финансовите услуги. По този начин започва анализ на средата за предлагане на подобни нови продукти, които целят да модернизират бизнеса. На и-мейл адрес fintech@fsc.bg може да се задават въпроси и да се предлагат конкретни проекти. Изискването е писмата да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.