Комисията за финансов надзор не е участвала в обсъждане на промяна в тристълбовия пенсионен модел в България

Във връзка с медийна публикация под заглавие ”Нова идея – национализация на частните пенсионни фондове”, в която се твърди, че е проведена среща между председателя на КФН Стоян Мавродиев и финансовия министър Владислав Горанов, на която „е обсъждана частична национализация на частните пенсионни фондове”, КФН съобщава следното:

Не е провеждана среща с участието на представители на КФН нито в посочения, нито в друг формат, на която да е обсъждана идея за промяна в тристълбовия пенсионен модел в България.

Комисията за финансов надзор не е давала или подкрепяла идея за експроприация на активите на пенсионните фондове чрез национализация. В тази връзка е и Решение номер 7 от 31.05.2011 г. на Конституционния съд на РБ.

КФН и лично нейният председател винаги са имали категорична позиция в подкрепа на стабилността на втория стълб на пенсионната система и при правени опити за дестабилизация сме изразявали ясната си позиция против подобни намерения.

КФН държи още веднъж да подчертае, че пенсионната система у нас е законово регламентирана, стабилна и устойчива, въпреки опитите на определена медийна група да провокира напрежение в сектора.

Комисията за финансов надзор се ръководи в работата си от законите на Република България и стремежа за оптимална защита на правата и интересите на осигурените лица.

Комисията за финансов надзор не е участвала в обсъждане на промяна в тристълбовия пенсионен модел в България

Във връзка с медийна публикация под заглавие ”Нова идея – национализация на частните пенсионни фондове”, в която се твърди, че е проведена среща между председателя на КФН Стоян Мавродиев и финансовия министър Владислав Горанов, на която „е обсъждана частична национализация на частните пенсионни фондове”, КФН съобщава следното:

Не е провеждана среща с участието на представители на КФН нито в посочения, нито в друг формат, на която да е обсъждана идея за промяна в тристълбовия пенсионен модел в България.

Комисията за финансов надзор не е давала или подкрепяла идея за експроприация на активите на пенсионните фондове чрез национализация. В тази връзка е и Решение номер 7 от 31.05.2011 г. на Конституционния съд на РБ.

КФН и лично нейният председател винаги са имали категорична позиция в подкрепа на стабилността на втория стълб на пенсионната система и при правени опити за дестабилизация сме изразявали ясната си позиция против подобни намерения.

КФН държи още веднъж да подчертае, че пенсионната система у нас е законово регламентирана, стабилна и устойчива, въпреки опитите на определена медийна група да провокира напрежение в сектора.

Комисията за финансов надзор се ръководи в работата си от законите на Република България и стремежа за оптимална защита на правата и интересите на осигурените лица.