Коментар на г-жа Илиана Христова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ за в-к „24 часа”

    Г-жа Илиана Христова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“
Илиана Христова

  „Комисията за финансов надзор и управление “Застрахователен надзор” имат за приоритет на първо място да осъществяват регулаторна и надзорна политика, включваща прилагане на всички възможни мерки и инструменти, чрез които да се създаде предвидима регулаторна и надзорна среда в областта на застраховането.
    На второ място, наш приоритет е откритата комуникация и активният диалог с всички заинтересовани страни, имащи отношение към въпросите, свързани със застраховането. Една от тези страни за нас е и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Срещата с тях беше в контекста на дискусия за начините ни на партниране, реакция в случай на проблемна ситуация и възможни области, за които можем да разчитаме на подкрепа от тяхна страна. Нямаше нищо изненадващо в тази среща, тъй като ние я очаквахме вече четири месеца, още от встъпването ми в длъжност.
    Категорично искам да заявя, че имаме прозрачна и директна комуникация с европейския надзорен орган. Както те казаха, вярвам че ще бъдат безкомпромисни към нарушаващите правилата поднадзорни лица. И това е ясна подкрепа и към работата на КФН. Ние от наша страна, също носим отговорност да бъдем контролиращата и ако се наложи санкциониращата страна спрямо установени нередности при поднадзорните ни лица.
    По отношение на създалата се ситуация между в-к „Капитал“ и застрахователна компания „Лев Инс“, искам ясно да кажа, че казусът за публикациите на едната страна и възможните последствия за имиджа на другата, касае изцяло тези две страни и КФН не е част от тази полемика.
    По отношение на актуалната ситуация на застрахователна компания „Лев Инс“, както вече отговорих и на други ваши колеги, ще ви кажа, същото, което бих казала за всяко поднадзорно лице, а именно, че цялата налична информация е конфиденциална.“
    Целият материал можете да видите ТУК.
 

Коментар на Г-жа Илиана Христова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ за в-к „24 часа

    Г-жа Илиана Христова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“
Илиана Христова

    „Комисията за финансов надзор и управление “Застрахователен надзор” имат за приоритет на първо място да осъществяват регулаторна и надзорна политика, включваща прилагане на всички възможни мерки и инструменти, чрез които да се създаде предвидима регулаторна и надзорна среда в областта на застраховането.
    На второ място, наш приоритет е откритата комуникация и активния диалог с всички заинтересовани страни, имащи отношение към въпросите, свързани със застраховането. Една от тези страни за нас е и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Срещата с тях беше в контекста на дискусия за начините ни на партниране, реакция в случай на проблемна ситуация и възможни области, за които можем да разчитаме на подкрепа от тяхна страна. Нямаше нищо изненадващо в тази среща, тъй като ние я очаквахме вече четири месеца, още от встъпването ми в длъжност.
    Категорично искам да заявя, че имаме прозрачна и директна комуникация с европейския надзорен орган. Както те казаха, вярвам че ще бъдат безкомпромисни към нарушаващите правилата поднадзорни лица. И това е ясна подкрепа и към работата на КФН. Ние от наша страна, също носим отговорност да бъдем контролиращата и ако се наложи санкциониращата страна спрямо установени нередности при поднадзорните ни лица.
    По отношение на създалата се ситуация между в-к „Капитал“ и застрахователна компания „Лев Инс“, искам ясно да кажа, че казусът за публикациите на едната страна и възможните последствия за имиджа на другата, касае изцяло тези две страни и КФН не е част от тази полемика.
    По отношение на актуалната ситуация на застрахователна компания „Лев Инс“, както вече отговорих и на други ваши колеги, ще ви кажа, същото, което бих казала за всяко поднадзорно лице, а именно, че цялата налична информация е конфиденциална.“
    Целият материал можете да видите тук.