КФН участва в „Световната седмица на парите“

Комисията за финансов надзор (КФН), като активно ангажирана институция за повишаване финансовата грамотност на обществото, взе участие в поредното издание на „Световната седмица на парите“. През 2024 г. тя се проведе под надслов „Защитете парите си, осигурете бъдещето си!“ и бе посветена на безопасното инвестиране, с подчертано значение за възприемането на отговорен и информиран подход към личните финанси, потенциалните рискове във финансовия сектор, предотвратяване на финансови онлайн измами и фишинг, както и на рискове, свързани с поверителността на личните данни.

КФН и тази година реализира серия от инициативи сред подрастващите, за да продължи популяризирането на дигиталната си кампания – #инвестирайбезопасно. Тя е посветена на инвестициите без риск, на различаването на лицензираните от недобросъвестните инвестиционни посредници и схеми, на признаците, по които се идентифицират нередностите.

Г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията, даде старт на образователните лекции с думите: Световната седмица на парите има за цел да отговори на критичната нужда от повишаване на финансовата култура в днешния дигитален свят, в който осведомеността и разбирането на икономическите принципи дава възможност на хора от всички възрасти да взимат информирани решения. Комисията дава приоритет на тази социално-отговорна кауза, тъй като финансовите системи стават все по-сложни и знанията са ключови – независимо дали става въпрос за управление на личен бюджет, разбиране на инвестиционни схеми или ориентиране във финтех пространството. Включването на младите хора в тези програми, е от особено значение за финансовата им подготовка особено ако са избрали финансовата сфера за своя професионална реализация. Партньорствата, които институцията създава и развива с гимназиите, проправят пътя към едно по-добро финансово бъдеще за поколението, което е на прага на своята зрелост“.

В специално организираните събития участваха общо над 190 възпитаника на три от водещите гимназии в София – Първа английска езикова гимназия, 73-то СУ „Владислав Граматик“ и Националната-търговско банкова гимназия. Д-р Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ („НПДЕЦКДСИЦ“) в КФН, презентира пред учениците рисковете, които крие виртуалният свят на инвестициите и насочи  вниманието им към основни понятия за онлайн капиталовите пазари. Под формата на интерактивна игра с въпроси от дигиталната инвестиционна сфера, познанията им бяха затвърдени, а най-активните участници – отличени със символични подаръци.

Комисията за финансов надзор продължава кампанията #инвестирайбезопасно, която е достъпна на сайта https://investsafely.fsc.bg/, както и в социалните мрежи – YouTube и LinkedIn.