КФН стартира Innovation hub чрез апликационна форма

КФН продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор. На официалната интернет страница на КФН, в Раздел „Финансови иновации“, „Innovation hub” е достъпна апликационна форма за правни консултации и неформални насоки във връзка с предлагането на финансови иновации на застрахователния, осигурителния и инвестиционния пазар.
По своята същност Innovation hub представлява осигурена единна точка за контакт между надзорния орган и съответното дружество, което посредством нея е улеснено да направи запитване до регулатора. Обикновено тези запитвания са свързани с необходимостта от разясняване на нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството. В рамките на механизма на взаимодействие се води неформален диалог с регулатора, който дава незадължителни насоки на дружеството и му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност. 

КФН стартира Innovation hub чрез УЕБ базирана апликационна форма

КФН продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор. На официалната интернет страница на КФН, в Раздел „Финансови иновации“, „Innovation hub” е достъпна апликационна форма за правни консултации и неформални насоки във връзка с предлагането на финансови иновации на застрахователния, осигурителния и инвестиционния пазар.
По своята същност Innovation hub представлява осигурена единна точка за контакт между надзорния орган и съответното дружество, което посредством нея е улеснено да направи запитване до регулатора. Обикновено тези запитвания са свързани с необходимостта от разясняване на нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството. В рамките на механизма на взаимодействие се води неформален диалог с регулатора, който дава незадължителни насоки на дружеството и му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност.