КФН с конкретни стъпки за 2022 г. за развитие на финтех екосистемата в България


Като продължение на последователната политика, водена от Комисията за финансов надзор по отношение на иновациите чрез новата Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г., КФН започва активно партньорство с Българска финтех асоциация (БФА) и с представители на бизнес организации със заявен интерес към стимулиране развитието на финансовите иновации в небанковия сектор.
На специално инициирана среща от страна на Комисията, бяха начертани основните линии за действие и набелязани конкретни стъпки, чрез които да се подкрепи развитието на иновационните решения в небанковия финансов сектор в България:
  1. Развитие на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги и инвеститорите чрез участие на експерти от Комисията в магистърски програми и обучителни иновационни лагери с ученици.
  2. Участие на представители на регулатора в местни и международни уебинари на БФА.
  3. Регулярни срещи с финтех компании с цел обратна връзка по оценката на възможните рискове и за пазара, и за потребителите, както и потенциални действия и мерки, с оглед минимизирането им за извличане на максимални ползи от растящия интерес към финансовите иновативни продукти и/или технологии при спазване на регулаторните изисквания.
  4. Популяризиране и насърчаване използването на вече функциониращия Innovation Hub, с който се подобрява бързия и лесен достъп до информация за стартиращите компании и по въпроси и казуси с регулаторен  и правен характер.
  5. Проучвания и подготовка по въвеждане на  регулаторен за небанковия финансов сектор Sandbox, който ще позволи на ФинТех компаниите да тестват продуктите си в реална и сигурна среда, а надзорният орган да наблюдава този процес, за оптимално адаптиране на регулациите към навлизането на дигиталните финанси.
  6. Съвместно обсъждане и адаптиране на новата регулаторна рамка за колективно финансиране, която се разглежда като установена форма на алтернативно финансиране за стартиращите предприятия и МСП. Тази задача ще бъде свързана с надзор на цифрова платформа, създадена с цел свързване или улесняване на свързването на потенциалните инвеститори или заемодатели с търсещи финансиране предприятия.
В изпълнение на Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г., Комисията за финансов надзор, по покана на Българска народна банка,  взе участие в организирано онлайн събитие на националната банка на Литва на тема „Регулаторен sandbox”. На срещата бе заложено на споделянето на добри практики при изграждането на иновативни финансови продукти. С цел минимизиране на рисковете и изграждането на добре работещи услуги в реална бизнес среда, чрез така необходимата в днешно време надеждна и сигурна подкрепа от страна на съответния национален надзорен орган.
КФН продължава да надгражда постигнатото до момента, по отношение на създаването на благоприятна за иновации бизнес среда, с акцент върху необходимостта от колаборация между регулаторите и бизнеса за създаването на развита финтех екосистема.
Програмата от събития за 2022 г. надгражда постигнатото досега от Комисията за финансов надзор в подкрепа на финтех решенията и навлизането им в потребителското ежедневие, с които можете да се запознаете детайлно ТУК.