КФН работи за развиването на по-динамичен и по-ликвиден капиталов пазар в България

Усилията на Комисията за финансов надзор (КФН) са насочени към това в България да има по-голям и по-добре развит, по-динамичен и по-ликвиден капиталов пазар, заяви изпълняващият длъжността заместник-председател и член на КФН Владимир Савов, който участва в панелната икономическа дискусия на тема „Инвеститорите са на първо място – регулации, прозрачност и справедливост: стандарти за налагането на открита и честна финансова система”, организирана от Българската CFA Асоциация.

„Регулаторът сам по себе си не може да раздвижи капиталовия пазар, не може да създаде икономическата среда за ново търсене и предлагане на капитали. Но регулаторът е този, който трябва да създаде такива условия, че да накара инвеститорите да се чувстват достатъчно защитени и сигурни в своите инвестиции, за да могат да приемат обосновани решения да инвестират или не”, допълни заместник-председателят на КФН. Ето защо защитата на потребителите на финансови услуги и на инвеститорите, която е основна част от дейността на КФН, е от изключително значение за развитието на капиталовия пазар в страната. И всяко публично дружество трябва непрекъснато да подобрява корпоративното си управление, прозрачността и диалога, за да се търгува по-успешно и по-ефективно, допълни г-н Савов.

Участниците в панелната дискусия, между които Цветослав Ангелов – директор „Надзорна политика” на Българската народна банка (БНБ), Георги Български – член на Съвета на директорите на Българската фондова борса (БФБ), Калин Методиев – председател на Управителния съвет на Българската CFA асоциация, Тодор Тодоров – редактор във в. „Капитал”, членове и гости на Българската CFA асоциация, се обединиха около мнението, че прозрачното поведение на професионалните пазарни участници, високите стандарти на корпоративно управление на публичните дружества и повишаването на финансовата грамотност на инвеститорите и защитата на техните права, са ключовите фактори за развитието на капиталовия пазар у нас. Те са и стратегическите цели в работата на комисията. Като следва политиката на публичност, прозрачност и откритост в работата си, КФН се стреми да осигури защита на потребителите на финансови продукти и услуги и висока степен на информираност на обществеността по отношение на капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор в България.

КФН работи за развиването на по-динамичен и по-ликвиден капиталов пазар в България

Усилията на Комисията за финансов надзор (КФН) са насочени към това в България да има по-голям и по-добре развит, по-динамичен и по-ликвиден капиталов пазар, заяви изпълняващият длъжността заместник-председател и член на КФН Владимир Савов, който участва в панелната икономическа дискусия на тема „Инвеститорите са на първо място – регулации, прозрачност и справедливост: стандарти за налагането на открита и честна финансова система”, организирана от Българската CFA Асоциация.

„Регулаторът сам по себе си не може да раздвижи капиталовия пазар, не може да създаде икономическата среда за ново търсене и предлагане на капитали. Но регулаторът е този, който трябва да създаде такива условия, че да накара инвеститорите да се чувстват достатъчно защитени и сигурни в своите инвестиции, за да могат да приемат обосновани решения да инвестират или не”, допълни заместник-председателят на КФН. Ето защо защитата на потребителите на финансови услуги и на инвеститорите, която е основна част от дейността на КФН, е от изключително значение за развитието на капиталовия пазар в страната. И всяко публично дружество трябва непрекъснато да подобрява корпоративното си управление, прозрачността и диалога, за да се търгува по-успешно и по-ефективно, допълни г-н Савов.

Участниците в панелната дискусия, между които Цветослав Ангелов – директор „Надзорна политика” на Българската народна банка (БНБ), Георги Български – член на Съвета на директорите на Българската фондова борса (БФБ), Калин Методиев – председател на Управителния съвет на Българската CFA асоциация, Тодор Тодоров – редактор във в. „Капитал”, членове и гости на Българската CFA асоциация, се обединиха около мнението, че прозрачното поведение на професионалните пазарни участници, високите стандарти на корпоративно управление на публичните дружества и повишаването на финансовата грамотност на инвеститорите и защитата на техните права, са ключовите фактори за развитието на капиталовия пазар у нас. Те са и стратегическите цели в работата на комисията. Като следва политиката на публичност, прозрачност и откритост в работата си, КФН се стреми да осигури защита на потребителите на финансови продукти и услуги и висока степен на информираност на обществеността по отношение на капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор в България.