КФН работи за по-добра регулаторна и надзорна дейност

 

Анка Костова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор, гост в телевизия Bloomberg в предаването "Бизнес старт"
    Комисията за финансов надзор (КФН) през септември публикува списък с 30 страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България предвид липсата на лиценз за това. Сред тях няма данни за български потребители.
    От КФН непрекъснато искаме да развиваме регулаторната и надзорна дейност, която осъществяваме, и най-вече да работим в защита на българските потребители. Целим и повишаване на финансовата грамотност сред потребителите, заяви Анка Костова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
    "Относно защитата интереса на потребителите създадохме образователна брошура с партньорите от Българската асоциация на лицензираните посредници, с която обясняваме в 10 признака как да следим кои са инвестиционните посредници, които са лицензирани, и как да сме сигурни къде постъпват нашите инвестиции".
    "Един от основните показатели, които трябва да се съблюдават в дадена интернет страница, е секцията как да потърсим правата си", посочи Анка Костова.
    Тя посочи, че други чести явления, базирани на измама, са телефонно обаждане или търсене на контакт с потребителя чрез съобщение в социалните медии.
    "Трябва да се внимава и с договора. В един договор е важно наименованието на инвестиционния посредник, който е титуляр по договора. В страницата на КФН, в раздел "Регистри" може да се установи дали инвестиционният посредник е лицензиран. Важно е да се провери и банковата сметка и дали титулярът съвпада".
    Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти
    Анка Костова уточни, че една от основните промени в закона е, че всяко дружество с издадена емисия ценни книжа ще може да го регистрира в централен депозитар за ценни книжа в друга страна членка на ЕС. "Централният депозитар също така ще трябва да води единна регистрационна система, която да обобщава данните за притежателите на ценни книжа, издадени от български емитенти", подчерта тя.

Цялото видео можете да видите тук.

 

КФН работи за по-добра регулаторна и надзорна дейност

 

Анка Костова, директор "Комуникации" в Комисията за финансов надзор, гост в предаването "Бизнес старт"

    Комисията за финансов надзор (КФН) през септември публикува списък с 30 страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България предвид липсата на лиценз за това. Сред тях няма данни за български потребители.
    От КФН непрекъснато искаме да развиваме регулаторната и надзорна дейност, която осъществяваме, и най-вече да работим в защита на българските потребители. Целим и повишаване на финансовата грамотност сред потребителите, заяви Анка Костова, директор "Комуникации" в Комисията за финансов надзор, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
    "Относно защитата интереса на потребителите създадохме образователна брошура с партньорите от Българската асоциация на лицензираните посредници, с която обясняваме в 10 признака как да следим кои са инвестиционните посредници, които са лицензирани, и как да сме сигурни къде постъпват нашите инвестиции".
    "Един от основните показатели, които трябва да се съблюдават в дадена интернет страница, е секцията как да потърсим правата си", посочи Анка Костова.
    Тя посочи, че други чести явления, базирани на измама, са телефонно обаждане или търсене на контакт с потребителя чрез съобщение в социалните медии.
    "Трябва да се внимава и с договора. В един договор е важно наименованието на инвестиционния посредник, който е титуляр по договора. В страницата на КФН, в раздел "Регистри" може да се установи дали инвестиционният посредник е лицензиран. Важно е да се провери и банковата сметка и дали титулярът съвпада".

    Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти

    Анка Костова уточни, че една от основните промени в закона е, че всяко дружество с издадена емисия ценни книжа ще може да го регистрира в централен депозитар за ценни книжа в друга страна членка на ЕС. "Централният депозитар също така ще трябва да води единна регистрационна система, която да обобщава данните за притежателите на ценни книжа, издадени от български емитенти", подчерта тя.

Цялото видео можете да видите тук.