КФН прие методологии за проверка на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове

На свое заседание на 23 февруари 2017 година Комисията за финансов надзор одобри  Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България и Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група. Те трябва да послужат на одобрените независими външни експерти да извършат проверките в двата сектора към 31.12.2016 година. Пълният текст на двете методологии може да намерите в прикачените файлове.

КФН прие методологии за проверка на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове

На свое заседание на 23 февруари 2017 година Комисията за финансов надзор одобри  Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България и Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група. Те трябва да послужат на одобрените независими външни експерти да извършат проверките в двата сектора към 31.12.2016 година. Пълният текст на двете методологии може да намерите в прикачените файлове.