КФН предприе действия във връзка с информация за значително поскъпване на акции на „Акумпласт” АД

Във връзка с информация в пресата относно поскъпването с над 1600 % на акциите на публичното дружество „Акумпласт” АД, КФН предприе съответните действия по изясняване на обстоятелствата за повишаването на цената на акциите на това публично дружество и най – вече дали в случая е налице вътрешна информация и / или манипулиране на пазара.