КФН подкрепи провеждането на Лятна бизнес академия за ученици, организирана от ВУЗФ

От 24 до 28 юни 2019 г. се проведе Лятна бизнес академия за ученици 10, 11 и 12 клас от софийските гимназии, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Експерти от Комисията за финансов надзор се включиха като лектори в академията и запознаха учениците с небанковата финансова сфера и ролята на КФН за стабилността на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия пазар. Темата Защо трябва да се застраховаме? Или защо не е достатъчно Да чукнеш на дърво предизвика най-голям интерес. Тя беше разработена интерактивно, самите ученици бяха участници, които разиграваха автомобилни казуси, дискутираха последиците и изказваха мнение кои застраховки какво покриват. Тези, които даваха отговори най-близки до верните, получаваха награди. Така участниците по интересен и забавен начин се запознаха с видовете застраховки, основни понятия в застраховането и със същността на застраховането. Всички лектори в Академията споделяха от първо лице своя опит като успели хора от бизнеса, от научните среди или от регулаторния орган. Интересните лектори и презентации обогатиха познанията на учениците и ги запознаха с различни възможности за бъдеща професионална реализация. КФН традиционно си партнира с ВУЗФ, реализирайки един от основните си приоритети – защита на потребителите чрез финансово образование. ВУЗФ участва и в традиционното обучение за ученици от икономически и финансови гимназии от цяла България – Небанковият финансов сектор в България, което КФН провежда всяка година. След разнообразните и интересни презентации, представени от експертите на КФН и от бизнеса, се организират посещения в университета, в Централния депозитар, Българската фондова борса, в инвестиционен посредник, застрахователно и пенсионно осигурителното дружество, където учениците се запознават с възможностите да продължат своето образование и на място виждат как работи бизнеса. Поредното издание на въпросната програма предстои да се реализира от 9 до 13 септември т.г.