КФН организира образователна програма „Небанков финансов сектор в България” за ученици от 11 клас от икономическите и търговски училища от 10 до 14 септември 2012 г.

За десети пореден път Комисията за финансов надзор ще проведе образователния семинар за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната на тема „Небанков финансов сектор в България” от 10 до 14 септември 2012 г. Обучението се организира съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация ”Атанас Буров”. Тазгодишното издание на форума се реализира и с активното участие на асоциациите от небанковата финансова сфера, сред които Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО),  Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Асоциацията на застрахователните брокери (АЗБ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).