КФН одобри списък с допуснати външни експерти да извършат проверка към 31.12.2016

Независимите външни експерти, които отговарят на изискванията, посочени в отправената от Комисията за финансов надзор (КФН) Покана на 17 февруари 2017 г. и които са одобрени от КФН да извършат проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. са:

 

Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на активите на пенсионните фондове в България Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
„БДО БЪЛГАРИЯ” ООД „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
„ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД
„КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД
„ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД
„ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД
„CLAYTON EURO RISK LIMITED”, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ „MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ
„MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ „MILLIMAN SP. ZO.O.”, ПОЛША
  „WILLIS TOWERS WATSON”, ХОЛАНДИЯ

 

КФН одобри списък с допуснати външни експерти да извършат проверка към 31.12.2016

Независимите външни експерти, които отговарят на изискванията, посочени в отправената от Комисията за финансов надзор (КФН) Покана на 17 февруари 2017 г. и които са одобрени от КФН да извършат проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. са:

 

Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на активите на пенсионните фондове в България Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
„БДО БЪЛГАРИЯ” ООД „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
„ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД
„КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД
„ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД
„ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД
„CLAYTON EURO RISK LIMITED”, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ „MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ
„MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ „MILLIMAN SP. ZO.O.”, ПОЛША
  „WILLIS TOWERS WATSON”, ХОЛАНДИЯ