КФН обучава ученици на “Небанковия финансов сектор в България“

Днес започва ХV-тото издание на образователната  програма за ученици и учители “Небанковият финансов сектор в България”, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН), фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Тази година участниците са 23-ма, от които 3-ма придружаващи учители и 20 ученици от средните училища с икономически и финансов профил в страната. Следващите три дни учениците ще се запознаят с капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар, като всеки ден до обяд ще имат лекции по една от въпросните теми, а след обяд ще се запознаят „на място“ с бизнеса, като ще имат възможност за посетят Българската фондова борса, инвестиционен посредник, застрахователно и пенсионноосигурително дружество.
Тази едноседмична програма за ученици е единствената по рода си в страната, която се организира вече 14 години и осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишава финансовата им грамотност, което е стратегически приоритет на КФН. Увеличаването на знанията за небанковия финансов сектор в страната ще подпомогне професионалното развитие на учениците и е в основата на реализирането на все по-тясна връзка между образованието, институциите и бизнеса.
 
На финала, в четвъртък, 6 юли 2017,учениците ще получат удостоверения за успешно завършване на образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” на официална церемония, която ще се проведе в гр. Банкя, хотел Жеравна от 19.00 ч., където са настанени участниците.