КФН изключи “РСМ БЪЛГАРИЯ” ООД от списъка на независимите външни проверяващи на застрахователи и пенсионни фондове

Със свое решение от 02.09.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) изключи "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи на застрахователи и пенсионни фондове.

Разследване, извършено от Управляващия комитет (УК) и КФН разкри, че документите, предоставени от компанията, съдържат съществена невярна информация. Установени са неистински данни, предоставени в процеса на избор и назначаване на независими външни консултанти за извършване на прегледи на активите на пенсионни фондове и баланси на застрахователи. В процедурите за подбор и назначаване на независими външни проверяващи кандидатите бяха задължени да предоставят международни екипи с висока квалификация и опит за извършването на прегледите. Редица международни партньори, които са били подадени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като членове на екипите,  са заявили по време на разследването, че не им е известно да са включени  в такива прегледи и посочват, че подписите върху техните автобиографии не са положени от тях. Някои от тях дори заявяват, че подадените техни автобиографии са неверни. 

Цитираните документи бяха съществени основания за избора на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от Управляващия комитет и КФН, тъй като доказваха необходимата квалификация, опит и наличието на ресурси.

В допълнение, установи се, че "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД продължава да отчита в редовното подаване на документи в КФН след началото на прегледите, че тези лица извършват работа в прегледите, което в рамките на разследването бе категорично опровергано от същите лица. Разкритата невярна информация включва злоупотреба с имената на ръководители на екипи, актюери и други членове на екипи в прегледите на различни застрахователи и пенсионни фондове.

Разследването бе разширено, за да обхване други независими външни проверяващи, и за никой друг проверяващ не бе намерено доказателство за такава невярна информация.

Въз основа на доказателствата, че документите, предоставени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД съдържат съществена невярна информация, УК и КФН взеха решение да изключат "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи, които да могат да извършват проверки на застрахователи и пенсионни фондове, и отмени всички индивидуални решения за назначаване на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като независим външен проверяващ. Застрахователите и пенсионноосигурителните дружества са длъжни незабавно да прекратят договорите с "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД и да изберат нов проверяващ от одобрения списък, в срокове, които се посочени в нова инструкция за процедурата. КФН ще предаде на съответните компетентни органи  резултатите от това разследване, за предприемане на съответните правни действия срещу отговорните лица.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви:
"Проведеното разследване и взетото решение показват, че Комисията за финансов надзор работи прозрачно в диалог с всички свои партньори. Тъй като целта на прегледите съгласно мандата от парламента е да се повиши доверието в застрахователния сектор и в сектора на пенсионните фондове, не виждаме друг начин освен отстраняването на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от процеса на извършване на прегледи и стартираме процедури за избора на надеждни международни проверяващи, които да заменят "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД. Независимо от всичко, ние сме решени да финализираме прегледите преди края на тази година."

КФН ИЗКЛЮЧИ “РСМ БЪЛГАРИЯ” ООД ОТ СПИСЪКА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ВЪНШНИ ПРОВЕРЯВАЩИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

Със свое решение от 02.09.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) изключи "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи на застрахователи и пенсионни фондове.

Разследване, извършено от Управляващия комитет (УК) и КФН разкри, че документите, предоставени от компанията, съдържат съществена невярна информация. Установени са неистински данни, предоставени в процеса на избор и назначаване на независими външни консултанти за извършване на прегледи на активите на пенсионни фондове и баланси на застрахователи. В процедурите за подбор и назначаване на независими външни проверяващи кандидатите бяха задължени да предоставят международни екипи с висока квалификация и опит за извършването на прегледите. Редица международни партньори, които са били подадени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като членове на екипите,  са заявили по време на разследването, че не им е известно да са включени  в такива прегледи и посочват, че подписите върху техните автобиографии не са положени от тях. Някои от тях дори заявяват, че подадените техни автобиографии са неверни. 

Цитираните документи бяха съществени основания за избора на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от Управляващия комитет и КФН, тъй като доказваха необходимата квалификация, опит и наличието на ресурси.

В допълнение, установи се, че "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД продължава да отчита в редовното подаване на документи в КФН след началото на прегледите, че тези лица извършват работа в прегледите, което в рамките на разследването бе категорично опровергано от същите лица. Разкритата невярна информация включва злоупотреба с имената на ръководители на екипи, актюери и други членове на екипи в прегледите на различни застрахователи и пенсионни фондове.

Разследването бе разширено, за да обхване други независими външни проверяващи, и за никой друг проверяващ не бе намерено доказателство за такава невярна информация.

Въз основа на доказателствата, че документите, предоставени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД съдържат съществена невярна информация, УК и КФН взеха решение да изключат "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи, които да могат да извършват проверки на застрахователи и пенсионни фондове, и отмени всички индивидуални решения за назначаване на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като независим външен проверяващ. Застрахователите и пенсионноосигурителните дружества са длъжни незабавно да прекратят договорите с "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД и да изберат нов проверяващ от одобрения списък, в срокове, които се посочени в нова инструкция за процедурата. КФН ще предаде на съответните компетентни органи  резултатите от това разследване, за предприемане на съответните правни действия срещу отговорните лица.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви:
"Проведеното разследване и взетото решение показват, че Комисията за финансов надзор работи прозрачно в диалог с всички свои партньори. Тъй като целта на прегледите съгласно мандата от парламента е да се повиши доверието в застрахователния сектор и в сектора на пенсионните фондове, не виждаме друг начин освен отстраняването на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от процеса на извършване на прегледи и стартираме процедури за избора на надеждни международни проверяващи, които да заменят "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД. Независимо от всичко, ние сме решени да финализираме прегледите преди края на тази година."