КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“


Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Кралство Нидерландия (De Nederlandsche Bank) за предстоящо прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Кралство Нидерландия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от  застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“.
След прехвърлянето “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ и  „OOM Global Care N.V.“ ще продължат да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“


Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Кралство Нидерландия (De Nederlandsche Bank) за предстоящо прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Кралство Нидерландия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от  застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“.
След прехвърлянето “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ и  „OOM Global Care N.V.“ ще продължат да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.