Председателят на КФН Карина Караиванова откри международната конференция, посветена на трансгранични обезщетения при пътнотранспортни произшествия

Стенограма от изказването на Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН):
 
Уважаеми дами и господа,
Като представител на българския регулатор искам да кажа, че ние винаги мислим и за интереса на потребителите, освен този на бизнеса. Предполагам, че докрая на тази конференция всички ще се обедините около идеята, че съвместно трябва да се работи за защита на потребителите – участниците в движението, да има по-малко жертви по пътищата.
Дълго се колебах от каква позиция да се обърна към вас като участници в този престижен форум. Дали като родител, чиито деца и близки често са по улиците на София и по пътищата на България, или като ръководител на регулатора, който изцяло е отговорен за застрахователния бизнес. Всъщност в един момент осъзнах, че няма противоречие между двете гледни точки. Искам да Ви уверя, че в Комисията за финансов надзор полагаме огромни усилия не само за прозрачен пазар на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на МПС” и свързаната с нея „Зелена карта”, но също така за намаляване на кървавата статистика по българските пътища, за която чуваме всекидневно.
С инструментите, които ни дава законът, ние можем да повлияем, за да има по-малко пострадали, чрез активна работа за внедряване на отдавна чаканата у нас система бонус-малус. Наши представители ангажирано са заети с внедряването на тази система, въпреки че тя е пряка отговорност е на „Гаранционния фонд”. Тази система ще внесе и финансови стимули за шофьорите, които зачитат правилата за движение и така намаляват рисковете от пътнотранспортни произшествия. Погледнато чисто от финансова гледна точка това би означавало и по-малко разходи за плащане на обезщетения за българските застрахователи. Последните няколко месеца КФН направи няколко решителни крачки, които да направят възможно тази система накрая да се случи. Аз съм убедена, че българските представители на днешната конференция са запознати с тях. Приехме Наредбата за регистрите на „Гаранционния фонд” и за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл.461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането. Тази наредба дава пътната карта, чрез която застрахователите ще имат онлайн достъп до масивите на МВР и значително се облекчава процедурата при сключване на застраховката Гражданска отговорност, като застрахованите лица ще предоставят единствено регистрационен номер на автомобила и контролен талон. Освен това се затваря сериозно една от възможностите за застрахователни измами, тъй като няма да може вече да се спекулира с един от основните компоненти за определяне на премията, а именно кубатурата на автомобила. КФН разшири сериозно с тази наредба и възможностите за ефективен надзор, тъй като ще може да проследява всяка заведена претенция.
Приехме и промени в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия. Мнозина от застрахователите не бяха доволни от новите моменти в тази наредба, но КФН беше задължена да приложи поправки в Закона за движение по пътищата, одобрени от Народното събрание. С тази наредба отпадна задължението двустранните протоколи при ПТП да се регистрират в КАТ.
Наскоро одобрихме отпускането на милион и 400 хиляди лева от средствата, събрани в „Гаранционния фонд” за инвестиции в техника и информационни технологии за подобряване на безопасността по пътищата.
Също така искам да Ви уверя, че ние активно си сътрудничим с граждански организации, които работят за по-малко жертви на пътя дори когато това не влиза в преките ни задължения. Но както стана ясно тук преди – всички страни трябва да си сътрудничат. Така например имахме среща с неправителствена организация, която стимулира граждани да заснемат нарушители на пътя и това да доведе до ефективното им наказание.
Уважаеми дами и господа,
Уверявам ви, че разглеждаме подобряването на ситуацията по пътя като ангажимент на КФН, който излиза извън разписаните в закона за функциониране на Комисията задължения, като наш много сериозен ангажимент и мисия в този случай. Искам като родител да съм по-спокойна, когато децата и близките ми излизат навън по улиците. Искам като председател на Комисията за финансов надзор да се плащат по-малко обезщетения на пострадали, не за друго, а защото често зад едно такова обезщетение се крие разбита човешка съдба. Заради това искрено пожелавам успех на този форум.
Ние сме изпратили наш експерт тук, който да Ви представи по детайлно мерките и действията, които сме предприели за внедряване на системата бонус-малус.
Желая Ви ползотворна работа.
 

Председателят на КФН Карина Караиванова откри международната конференция, посветена на обезщетенията при пътнотранспортни произшествия

Стенограма от изказването на Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН):
 
Уважаеми дами и господа,
Като представител на българския регулатор искам да кажа, че ние винаги мислим и за интереса на потребителите, освен този на бизнеса. Предполагам, че докрая на тази конференция всички ще се обедините около идеята, че съвместно трябва да се работи за защита на потребителите – участниците в движението, да има по-малко жертви по пътищата.
Дълго се колебах от каква позиция да се обърна към вас като участници в този престижен форум. Дали като родител, чиито деца и близки често са по улиците на София и по пътищата на България, или като ръководител на регулатора, който изцяло е отговорен за застрахователния бизнес. Всъщност в един момент осъзнах, че няма противоречие между двете гледни точки. Искам да Ви уверя, че в Комисията за финансов надзор полагаме огромни усилия не само за прозрачен пазар на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на МПС” и свързаната с нея „Зелена карта”, но също така за намаляване на кървавата статистика по българските пътища, за която чуваме всекидневно.
С инструментите, които ни дава законът, ние можем да повлияем, за да има по-малко пострадали, чрез активна работа за внедряване на отдавна чаканата у нас система бонус-малус. Наши представители ангажирано са заети с внедряването на тази система, въпреки че тя е пряка отговорност е на „Гаранционния фонд”. Тази система ще внесе и финансови стимули за шофьорите, които зачитат правилата за движение и така намаляват рисковете от пътнотранспортни произшествия. Погледнато чисто от финансова гледна точка това би означавало и по-малко разходи за плащане на обезщетения за българските застрахователи. Последните няколко месеца КФН направи няколко решителни крачки, които да направят възможно тази система накрая да се случи. Аз съм убедена, че българските представители на днешната конференция са запознати с тях. Приехме Наредбата за регистрите на „Гаранционния фонд” и за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл.461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането. Тази наредба дава пътната карта, чрез която застрахователите ще имат онлайн достъп до масивите на МВР и значително се облекчава процедурата при сключване на застраховката Гражданска отговорност, като застрахованите лица ще предоставят единствено регистрационен номер на автомобила и контролен талон. Освен това се затваря сериозно една от възможностите за застрахователни измами, тъй като няма да може вече да се спекулира с един от основните компоненти за определяне на премията, а именно кубатурата на автомобила. КФН разшири сериозно с тази наредба и възможностите за ефективен надзор, тъй като ще може да проследява всяка заведена претенция.
Приехме и промени в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия. Мнозина от застрахователите не бяха доволни от новите моменти в тази наредба, но КФН беше задължена да приложи поправки в Закона за движение по пътищата, одобрени от Народното събрание. С тази наредба отпадна задължението двустранните протоколи при ПТП да се регистрират в КАТ.
Наскоро одобрихме отпускането на милион и 400 хиляди лева от средствата, събрани в „Гаранционния фонд” за инвестиции в техника и информационни технологии за подобряване на безопасността по пътищата.
Също така искам да Ви уверя, че ние активно си сътрудничим с граждански организации, които работят за по-малко жертви на пътя дори когато това не влиза в преките ни задължения. Но както стана ясно тук преди – всички страни трябва да си сътрудничат. Така например имахме среща с неправителствена организация, която стимулира граждани да заснемат нарушители на пътя и това да доведе до ефективното им наказание.
Уважаеми дами и господа,
Уверявам ви, че разглеждаме подобряването на ситуацията по пътя като ангажимент на КФН, който излиза извън разписаните в закона за функциониране на Комисията задължения, като наш много сериозен ангажимент и мисия в този случай. Искам като родител да съм по-спокойна, когато децата и близките ми излизат навън по улиците. Искам като председател на Комисията за финансов надзор да се плащат по-малко обезщетения на пострадали, не за друго, а защото често зад едно такова обезщетение се крие разбита човешка съдба. Заради това искрено пожелавам успех на този форум.
Ние сме изпратили наш експерт тук, който да Ви представи по детайлно мерките и действията, които сме предприели за внедряване на системата бонус-малус.
Желая Ви ползотворна работа.
 Карина Караиванова