Кариери

Комисия за финансов надзор спазва и споделя принципа, че хората са най-ценният й актив. Успехът на комисията зависи от това колко добре се справят нашите служители в професионалното си ежедневие.

Основната ни задача е стимулиране процеса на добра комуникация между служителите. Ние не целим да наложим мнението си над работниците, а в диалогичност заедно да постигнем положителни резултати.

Културата на комисията отразява ценностите, очакванията, взаимоотношенията между служителите. Целите ни са свързани освен с формирането на високо квалифициран екип от продуктивни ръководители и служители, но и с мотивирането на хората, за да се чувстват полезни и да идват на работа с желание.
Ние стимулираме процеса на развитие у служителите, така че те да изпитват лично удовлетворение и потребност от професионалната си квалификация.

Нашите служители са прецизни, лоялни, организирани, креативни, комуникативни и ние оценяваме способностите им.