Кандидати, допуснати до изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант

На заседанието си от 11.08.2010 г. Комисията за финансов надзор одобри кандидатите за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28.08.2010 г. и на 04.09.2010 г., както следва:


Кандидати за брокер:
1. Николай Сачански
2. Мартин Ковачев
3. Антон Петков
4. Драгомир Янакиев

Кандидати за инвестиционен консултант:
1. Елина Шоева
2. Неделчо Тоцев
3. Антон Караянев
4. Станислав Калудов