Как да разпознаем нелицензираните инвестиционни посредници?


Интервю в телевизия Bulgaria on Аir на Анка Костова, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в Комисия за финансов надзор

    Комисията за финансов надзор в началото на септември оповести 30 интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. След като нямат лиценз, тези лица нямат право да предлагат търговия с финансови инструменти на територията на Република България и да оперират с парите на потребителите. За такава дейност е необходим лиценз, издаден от КФН, а когато идват от страни от Европейския съюз би трябвало да имат издаден лиценз от компетентния орган от някоя от страните на ЕС, която следва да ни изпрати нотификация, че това дружество има право да оперира на българския пазар.
    Ние предприехме действия да затворим интернет сайтовете на база на подадени сигнали. Когато тези дружества нямат лиценз, КФН не може да извършва своята надзорна дейност, която предприема спрямо лицензираните  инвестиционни посредници и не може да защити потребителите.
    КФН предприема и превантивни мерки спрямо потребителите на финансови услуги. Разяснява им  как сами да се предпазват, как да вземат информирано решение относно инвестирането на финансовите пазари.
    Обяснили сме стъпките, които трябва да се предприемат, за да се разбере дали един инвестиционен посредник има право да предлага финансови услуги.
    На интернет страницата на  КФН се поддържа регистър на лицензираните инвестиционни посредници, където са изброени всички по азбучен ред.
    Много лесно всеки потребител може да направи справка дали един инвестиционен посредник има право да предлага инвестиционни услуги и чрез кои сайтове. Може да се провери точното наименование на дружеството, единния идентификационен номер /ЕИК/, кои са представляващите лица и най-важното – кои са сайтовете, чрез които може въпросното дружество да предлага финансови услуги.
    Имаме и безплатен телефон, на който всеки може да се обади и да провери дали въпросното лице има лиценз или не: 0800 40 444.
    Разработили сме секция „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, в която сме описали 10 признака, по които могат да се отличават лицензираните от нелицензираните инвестиционни посредници.
    Много важно е да се отбележи, че когато става въпрос за предлагане на инвестиционни услуги договорът е задължителен. Без договор никой не може да оперира с Вашите средства. Има няколко задължителни елементи, които трябва да се съблюдават при подписването на договор:

  • Първо, наименованието на дружеството, (има ли го в електронния регистър на КФН).
  • Второ, единният идентификационен номер /ЕИК/ (съвпада ли с този от регистъра).
  • Трето, лицата, които предлагат услугата, същите ли са, които са оторизирани да подписват този договор.
    Ако договорът идва при Вас без име на лице, което представлява дружеството, това е сигурен признак за измама.
    Най-често измамниците действат по телефон. Съветваме, когато някой Ви се обади по телефона да го разпитате откъде има Вашите контакти.
    Другото, което е ярък сигнал за мошеничество, е обещанието за много висока доходност. 50-100 процента доходност в рамките на една седмица е невъзможно да бъде постигната.
    Не трябва хората да се предоверяват на подобна комуникация по телефон или в социалните мрежи. Даването на данни на банкова карта е изключително опасно.
    Най-често сигналите са свързани с комуникация по интернет, чрез онлайн канали. Хората трябва да повишават финансовата си грамотност и да внимават на кого се доверяват, за да не бъдат измамени.
    КФН разчита на сигналите на гражданите и на партньорите от небанковата финансова сфера, например на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, за да гради доверие във финансовите пазари и да се поддържа доверието на потребителите. Необходима е екипна работа, за да се постигнат тези цели.
    Цялото интервю с  Анка Костова може да видите тук.