Извършване на застрахователна дейност на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия след края на преходния период


На 1 февруари 2020 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия напусна Европейския съюз (ЕС) чрез Споразумение за оттегляне. В съответствие със Споразумението, правото на ЕС продължава да се прилага за Обединеното кралство и на територията му за преходен период, продължаващ до 31.12.2020 г. Считано от 01.01.2021 г. разрешенията за предоставяне на услуги от и за Обединеното кралство в ЕС няма да бъдат приложими.
Във връзка с процеса по оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и приключването на преходния период на 31.12.2020 г. в Комисията за финансов надзор е получена информация от националния компетентен орган на Обединено кралство – Financial Conduct Authority (FCA) относно задълженията на застрахователните дружества със седалище в Република България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство след приключването на преходния период.
Считано от 01.01.2021 г. в Обединеното кралство се въвежда режим на временни разрешения (Temporary permission regime – TPR), от който могат да се възползват всички застрахователни дружества, които към момента са заявили намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги. Другата възможност, предоставена на застрахователните дружества, е да регистрират клон на територията на Обединеното кралство като застраховател от трета държава.
За дружествата, които имат намерение да оперират на територията на Обединеното кралство след 01.01.2021 г. чрез клон – допълнителна информация може да се открие на следния линк: https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime.  
За дружествата, които имат намерение да продължават да извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги, допълнителна информация за условията за това може да се намери на следния линк: https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime.
Застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги, е необходимо в срок до 20.11.2020 г., да изпратят изрично уведомление до компетентните органи на Обединеното кралство и КФН относно намерението си за извършване на дейност на територията на Обединеното кралство след приключване на преходния период.
Дружествата, които имат действащи към момента застрахователни договори по рискове, разположени на територията на Обединеното кралство, но нямат намерение да извършват дейност след 31.12.2020 г. в режима на временни разрешения попадат в режим за договор за финансови улуги (FSCR). Това позволява обслужването на договорите, сключени преди 01.01.2021 г. по рисковете, разположени на територията на Обединеното кралство, и забранява сключването на нови застрахователни договори. Допълнителна информация на следния линк: https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr/financial-services-contracts-regime

Извършване на застрахователна дейност на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия след края на преходния период


На 1 февруари 2020 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия напусна Европейския съюз (ЕС) чрез Споразумение за оттегляне. В съответствие със Споразумението, правото на ЕС продължава да се прилага за Обединеното кралство и на територията му за предходен период, продължаващ до 31.12.2020 г. Считано от 01.01.2021 г., разрешенията за предоставяне на услуги от и за Обединеното кралство в ЕС няма да бъдат приложими.
Във връзка с процеса по оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и приключването на преходния период на 31.12.2020 г., в Комисията за финансов надзор е получена информация от националния компетентен орган на Обединено кралство – Financial Conduct Authority (FCA) относно задълженията на застрахователните дружества със седалище в Република България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство след приключването на преходния период.
Считано от 01.01.2021 г. в Обединеното кралство се въвежда режим на временни разрешения (Temporary permission regime – TPR), от който могат да се възползват всички застрахователни дружества, които към момента са заявили намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги. Другата възможност, предоставена на застрахователните дружества, е да регистрират клон на територията на Обединеното кралство като застраховател от трета държава.
За дружествата, които имат намерение да оперират на територията на Обединеното кралство след 01.01.2021 г. чрез клон – допълнителна информация може да се открие на следния линк: https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime.  
За дружествата, които имат намерение да продължават да извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги, допълнителна информация за условията за това може да се намери на следния линк: https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime.
Застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги, е необходимо в срок до 20.11.2020 г., да изпратят изрично уведомление до компетентните органи на Обединеното кралство и КФН относно намерението си за извършване на дейност на територията на Обединеното кралство след приключване на преходния период.
Дружествата, които имат действащи към момента застрахователни договори по рискове, разположени на територията на Обединеното кралство, но нямат намерение да извършват дейност след 31.12.2020 г. в режима на временни разрешения, попадат в режим за договор за финансови улуги (FSCR). Това позволява обслужването на договорите, сключени преди 01.01.2021 г. по рисковете, разположени на територията на Обединеното кралство, и забранява сключването на нови застрахователни договори. Допълнителна информация на следния линк: https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr/financial-services-contracts-regime