Иво Груев е одобрен за член на УС на „ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”” АД и за член на УС на ЗК „Български имоти” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобри Иво Груев за член на Управителния съвет на „ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”” АД и за член на Управителния съвет на ЗК „Български имоти” АД
Решенията 295 и 296 са публикувани в раздел „Административни документи”.