Искане за предоставяне на допълнителна информамция от участниците в Прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите

До 25 май 2016 г. участниците в прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите трябваше да направят своя избор за независим външен експерт, съгласно публикуваните от КФН методологии на 13 май 2016 г.
 
Във връзка с горното, Комисията за финансов надзор уведомява всички участници в прегледите, че в срок до 31 май 2016 г., следва да предоставят допълнителна информация на КФН, както и цялата съотносима информация относно избор на независим външен експерт, включително и детайли относно избора на екипи, които да осъществят прегледите.

Искане за предоставяне на допълнителна информамция от участниците в Прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите

До 25 май 2016 г. участниците в прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите трябваше да направят своя избор за независим външен експерт, съгласно публикуваните от КФН методологии на 13 май 2016 г.
 
Във връзка с горното, Комисията за финансов надзор уведомява всички участници в прегледите, че в срок до 31 май 2016 г., следва да предоставят допълнителна информация на КФН, както и цялата съотносима информация относно избор на независим външен експерт, включително и детайли относно избора на екипи, които да осъществят прегледите.