#Инвестирай безопасно – кампания на КФН


Днес, на специално организирано онлайн събитие, бе представена дигиталната кампания на Комисията за финансов надзор (КФН) – #инвестирай безопасно. С нея Комисията надгражда вече предприетите до сега мерки от предупреждения за измамни инвестиционни схеми от нелицензирани посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници.
 
Участниците в събитието ексклузивно се запознаха с индивидуално разработения сайт на кампанията – https://investsafely.fsc.bg/, представен от екипа на КФН в лицето на г-жа Деница Кирова – главен секретар на Комисия за финансов надзор, г-жа Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ и г-жа Анка Костова – директор „Връзки с обществеността и протокол“.
team_fsc#инвестирай безопасно стартира със самостоятелен сайт, в който са комбинирани видео и текст, новини и предупреждения към потребителите, налице е директен достъп до списъка на лицензираните посредници, предоставя възможност на потребителите сами да разпознаят легитимните инвестиционни схеми, но и да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите.
 
#инвестирай безопасно се разгръща и в дигиталните канали YouTube и LinkedIn, като атрактивното визуално съдържание, създадено от екипа на Комисията, ще достигне до голям брой онлайн потребители и ще привлече вниманието им към въпросите, които трябва да си зададат или към ситуациите, в които биха могли да попаднат, предприемайки стъпката да станат инвеститори.
 
Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова, сподели, че кампанията се реализира не само, за да образова потребителите, но и за да даде отговор на очакванията както на участниците на капиталовите пазари, така и на крайните потребители. „Считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват и ще се наложат като стандартно потребителско поведение. На фона на непрекъснато предлаганите иновативни възможности, не бива да пренебрегваме и рисковете, които носят те. Именно затова, Комисията за финансов надзор в качеството си на регулатор, трябва да намери баланс между гарантиране правата на потребителите на небанкови продукти и услуги и подсигуряване на добра и стабилна среда за развитие на бизнеса“, допълни още тя.
 
Г-жа Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ разказа как идват идеите за създаване на видеосъдържанието, като всяка една ситуация в тях е резултат от директни казуси и разкрития на екипа на Комисията.
 
Кампанията #инвестирай безопасно, посочи г-жа Мужо, <>„ни отвежда на нова територия, тази, на която измамниците реално присъстват, именно затова разгръщаме арсенала си от мерки и действия на дигиталното поле, защото искаме да предоставим възможността на потребителите своевременно да се защитят, но и да запазят доверието си в инвестиционния пазар и да предложим ново устойчиво бъдеще за спестяванията на нашите граждани“.
 
Последната година, белязана от пандемията от Covid-19 даде силен тласък на дигиталната трансформация в небанковия финансов сектор.  В отговор, КФН използва напълно нови похвати чрез допълнителни канали за комуникация, за да посрещне новите предизвикателства пред целта ѝ за финансово ограмотяване на потребителите на финансови услуги. Главният секретар на Комисията, г-жа Деница Кирова сподели, че с дигиталната кампания #инвестирай безопасно, Комисията за финансов надзор показва, че активно и последователно работи за постоянното надграждане на комуникационната си политика, в опазването на интересите и доверието на потребителите в небанковите, финансови услуги, а от там и в по-доброто позициониране на България на „инвестиционната карта на Европа“. 
 
Кампанията #инвестирай безопасно е вече на живо в:
 
https://investsafely.fsc.bg/
https://investsafely.fsc.bg/invest-safely/
(английска версия)
https://www.youtube.com/channel/UCtU52IKTtgEWJU-fRP8Aw5w
https://www.linkedin.com/company/комисия-за-финансов-надзор